A A A

Warianty ubezpieczenia

Wybór należy do Ciebie, masz 6 wariantów do wyboru.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

1

2

3

4

5

**6

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia

 

18 – 60

18 – 60

18 – 60

18 – 60

18 – 60

18 – 50

Zgon ubezpieczonego

8 000

10 000

14 000

30 000

10 000

80 000

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW - ( łącznie z poz.1)

13 000

20 000

28 000

80 000

20 000

160 000

Zgon współmałżonka ubezpieczonego

-

5 000

8 000

10 000

10 000

-

Zgon współmałżonka ubezpieczonego

w wyniku NW - ( łącznie z poz.3)

-

10 000

16 000

20 000

20 000

-

Urodzenie dziecka

-

850

1 000

1 000

1 000

-

Urodzenie martwego noworodka

-

850

-

3000

1 000

-

Zgon dziecka - od 0 do 25 roku życia

-

-

-

-

2 000

-

Zgon rodziców

1 500

1 000

1 300

1 500

1 200

-

Zgon teściów

-

1 000

1 300

1 500

1 200

-

Całkowita niezdolność do pracy

8 000

10 000

12 000

10 000

8 000

-

* 100% trwałego uszczerbku

na zdrowiu w wyniku NW

świadczenie ZA 1 %

25 000

250

20 000

200

29 000

290

35 000

350

28 000

280

50 000

500

Poważne zachorowania Ubezpieczonego

3 000

3 000

3 100

3 000

3 000

10 000

***Leczenie szpitalne ubezpieczonego:

- za każdy dzień hospitalizacji z tytułu choroby

- za każdy dzień, w pierwszych 14 dniach

hospitalizacji w skutek NW

40

80

40

80

50

100

60

-

50

100

55

110

Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji w wyniku NW Ubezpieczonego

2 000

2 000

2 500

3000

2 500

-

***Leczenie szpitalne małżonka w skutek NW

- za każdy dzień hospitalizacji do 14 dni,

- za każdy dzień, od 15 do 100 dnia

-

-

-

-

100

50

-

Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji współmałżonka w wyniku NW

-

-

-

-

2 500

-

***Leczenie szpitalne dziecka w skutek NW

- za każdy dzień hospitalizacji do 14 dni,

- za każdy dzień, od 15 do 100 dnia

-

-

-

-

100

50

-

Jednorazowe świadczenie z tytułu operacji w wyniku NW dziecka

-

-

-

-

1 200

-

Inwalidztwo małżonka (100%)

Tabela nr 1 i nr 2

-

-

-

-

28 000

-

Składka miesięczna / zł. /osoba

25 zł.

33 zł.

45 zł.

52 zł.

55 zł.

61 zł.

* * ś  Świadczenie wypłacane jeżeli orzeczono co najmniej 3% uszczerbku na zdrowiu

** należy wypełnić formularz dotyczący stanu zdrowia

*** świadczenie wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 doby

Wysokość świadczenia w PLN

Stosowane są następujące karencje (opóźnienie odpowiedzialności):

a) urodzenia się dziecka – 10 miesięcy

b) poważne zachorowania 90 dni

c) leczenia szpitalnego nie spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 30 dni

d) śmierć współubezpieczonych 90 dni

Karencji nie stosuje się, jeżeli pracownik kontynuuje dany zakres ubezpieczenia.